GIỚI THIỆU KHÓA HỌCnút Menu

 • GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
 • Lịch học một năm
 • Thời khóa biểu
 • Giờ học tự chọn
 • Khóa học ngắn hạn

Lịch học một năm

Lịch tổng quát cả năm:

Tháng Nội dung
Tháng 4
 • Lễ nhập học
 • Hướng dẫn chung
 • Kỳ học bắt đầu
Tháng 5
 • Nghỉ tuần lễ vàng
Tháng 6
 • Giao lưu
 • Kỳ thi du học sinh
 • Thi giữa kỳ
 • Nghỉ hè
Tháng 7
 • Lễ nhập học
 • Hướng dẫn chung
 • Kỳ học bắt đầu
Tháng 8
 • Nghỉ lễ OBON
Tháng 9
 • Đại hội thể thao
 • Thi cuối kỳ
 • Nghỉ thu
Tháng Nội dung
Tháng 10
 • Lễ nhập học
 • Hướng dẫn chung
 • Kỳ học bắt đầu
Tháng 11
 • Kỳ thi du học sinh
Tháng 12
 • K? thi n?ng l?c Nh?t ng?
 • Thi giữa kỳ
 • Nghỉ đông
Tháng 1
 • Lễ nhập học
 • Hướng dẫn chung
 • Kỳ học bắt đầu
Tháng 2
 • Cuộc thi hùng biện
Tháng 3
 • Thi cuối kỳ
 • Lễ tốt nghiệp (+ tiệc)
 • Nghỉ xuân
Page Top