GIỚI THIỆU KHÓA HỌCnút Menu

  • GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
  • Lịch học một năm
  • Thời khóa biểu
  • Giờ học tự chọn
  • Khóa học ngắn hạn

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học tại trường tiếng Nhật Tokyo World như sau

Lớp sáng
Tiết 1 9:00~9:45
Tiết 2 9:55~10:40
Tiết 3 10:50~11:35
Tiết 4 11:45~12:30
Lớp chiều
Tiết 1 1:00~1:45
Tiết 2 1:55~2:40
Tiết 3 2:50~3:35
Tiết 4 3:45~4:30
Page Top