IỚI THIỆU - Lời ngỏnút Menu

  • LỜI NGỎ
  • LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
  • GƯƠNG MẶT GIÁO VIÊN
  • VỊ TRÍ
  • VIDEO GIỚI THIỆU
  • Thư viện ảnh

Vị trí

Bản đồ chỉ dẫn

Dưới đây là bản đồ chỉ dẫn vị trí trường tiếng Nhật Tokyo World.

Trụ sở chính:1-13-24, Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0073 Japan
Đi bộ từ của Nam ga Okubo tuyến JR Chuo honsen mất 6 phút, đi bộ từ ga Shin-Okubo tuyến JR Yamanote mất 6 phút
Cơ sở 2 : 1-22-12, Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0073 Japan
Đi bộ từ của Nam ga Okubo tuyến JR Chuo honsen mất 3 phút
Cơ sở 3 : 1-8-15, Kitashinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0074 Japan
Đi bộ từ của Bắc ga Okubo tuyến JR Chuo honsen mất 3 phút

地図

Bản đồ chỉ dẫn

Page Top