Tòa nhà chính

1-13-24 Hyakunincho Shinjuku-ku Tokyo 169-0073 Japan 1-13-24 Hyakunincho Shinjuku-ku Tokyo 169-0073 Japan
Ga gần nhấtThời gian từ ga đến trường
Ga shinokubo – tuyến JR YamanoteĐi bộ 3 phút
Cửa Nam – ga Okubo – tuyến JR SobuĐi bộ 3 phút
Ga Seibushinjuku – tuyến SeibushinjukuĐi bộ 5 phút

Tòa 2

1-22-12 Hyakunincho Shinjuku-ku Tokyo 169-0073 Japan 1-22-12 Hyakunincho Shinjuku-ku Tokyo 169-0073 Japan
Ga gần nhấtThời gian từ ga đến trường
Ga shinokubo – tuyến JR YamanoteĐi bộ 6 phút
Ga Okubo – tuyến JP SobuĐi bộ 2 phút
Ga Seibushinjuku – tuyến SeibushinjukuĐi bộ 10 phút

Tòa 3

1-8-15 Kitashinjuku Shinjuku-ku Tokyo 169-0074 Japan 1-8-15 Kitashinjuku Shinjuku-ku Tokyo 169-0074 Japan
Ga gần nhấtThời gian từ ga đến trường
Ga shinokubo – tuyến JR YamanoteĐi bộ 6 phút
Cửa Bắc – ga Okubo – tuyến JR SobuĐi bộ 2 phút
Ga Seibushinjuku – tuyến SeibushinjukuĐi bộ 10 phút