Lịch năm học

Các sự kiện hàng năm của TWJLS như sau.

ThángNội dung sự kiện
Tháng 4Lễ nhập học kỳ tháng 4
Buổi giới thiệu trường của học sinh mới nhập học
Bắt đầu kỳ học
Tháng 5Du lịch học tập
Tháng 6Buổi giao lưu
Kỳ thi du học Nhật Bản
Kiểm tra cuối kỳ
Nghỉ hè
Tháng 7Lễ nhập học kỳ tháng 7
Buổi giới thiệu trường của học sinh mới nhập học
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
Bắt đầu kỳ học
Tháng 8Nghỉ lễ Obon
Tháng 9Đại hội thể thao
Kiểm tra cuối kỳ
Nghỉ thu
Tháng 10Lễ nhập học kỳ tháng 10
Buổi giới thiệu trường của học sinh mới nhập học
Bắt đầu kỳ học
Tháng 11Kỳ thi du học Nhật Bản
Tháng 12Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
Kiểm tra cuối kỳ
Nghỉ đông
Tháng 1Lễ nhập học kỳ tháng 1
Buổi giới thiệu trường của học sinh mới nhập học
Bắt đầu kỳ học
Tháng 2Hội thi thuyết trình
Buổi giao lưu
Tháng 3Kiểm tra cuối kỳ
Lễ tốt nghiệp・Tiệc tốt nghiệp
Nghỉ xuân