Khóa học ngắn hạn

Khóa học ngắn hạn là khóa học dành cho những học viên không phải là visa du học nhưng mong muốn học tiếng Nhật. Khóa học này được chia thành 2 khóa nhỏ là Khóa ngắn hạn thông thường và Khóa ngắn hạn đặc biệt

Khóa ngắn hạn thông thường

Học viên sẽ học tiếng Nhật theo trình độ tương ứng từ Sơ cấp đến Cao cấp.

Khóa ngắn hạn đặc biệt

Là khóa học cấp tốc được thiết kế đặc biệt. Nhằm nâng cao năng lực của học viên trong một thời gian ngắn, khóa học được thiết kế theo phương pháp Bài học hình ảnh.

Phương pháp giúp học viên hoàn thiện năng lực hành văn từ việc luyện Hiragana cho đến quy tắc, cách sử dụng của những từ ngữ, khái niệm căn bản như “khi nào, ở đâu, ai/cái gì, làm sao”.

※Khóa học sẽ không được mở nếu không có lượng học viên tối thiểu. Vui lòng liên hệ nếu muốn biết thêm chi tiết.