Khóa dài hạn (Visa du học)

Điều kiện đăng ký

 1. Là học sinh đã tốt nghiệp chương trình đào tạo chính quy trên 12 năm tại Việt Nam hoặc chương trình giáo dục tương đương
 2. Là học sinh đã hoàn thành khóa học THPT, đủ tư cách dự thi đại học (với một số nước khác)
  (Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc có tư cách tương đương)
  (Những học sinh có nguyện vọng học đại học tại Nhật Bản thì cần hoàn thành chương trình học 12 năm)
 3. Học sinh có thể nộp xác nhận đã học tiếng Nhật trên 150 giờ, hoặc có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật tương đương N4
 4. Học sinh có người bảo lãnh đang ở Việt Nam hoặc ở Nhật

 

Thời gian nhập học và thời hạn nhận đăng ký

Khóa học(※1)Thời gian nhập họcThời hạn nhận đăng ký(※2)
1 nămKỳ tháng 4Cuối tháng 11 năm trước
1 năm 3 thángKỳ tháng 1Giữa tháng 9 năm trước
1 năm 6 thángKỳ tháng 10Đầu tháng 6
1 năm 9 thángKỳ tháng 7Giữa tháng 3
2 nămKỳ tháng 4Cuối tháng 11 năm trước

※1 Chú ý: Khóa học không thể thay đổi
※2 Hạn đăng ký của mỗi nước khác nhau. Hãy liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Hồ sơ cần thiết

Hồ sơ học sinh cần chuẩn bịHồ sơ người bảo lãnh cần chuẩn bị
Trường hợp thông thườngTrường hợp người bảo lãnh đang sống tại Nhật Bản
1.Hộ chiếu photo (Nếu đã từng nhập cảnh vào Nhật, cần photo cả trang dấu nhập cảnh đó)
2.Đơn xin nhập học kiêm sơ yếu lí lịch và lí do du học (Theo mẫu của trường)
3.Bằng tốt nghiệp cấp học cuối cùng
4.Giấy xác nhận sinh viên/ học sinh (Trong trường hợp vẫn đang theo học) Giấy xác nhận công tác (Trong trường hợp vẫn đang đi làm)
5.Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật (Nếu có)
6.Giấy xác nhận thời gian học tiếng Nhật (Trên 150 tiếng)
7.Ảnh thẻ 3×4 cm (Chụp trong 3 tháng gần nhất)
1.Giấy bảo lãnh tài chính
2.Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa học sinh và người bảo lãnh (Giấy khai sinh,…)
3.Giấy xác nhận số dư ngân hàng
4.Bản photo sổ tiết kiệm ngân hàng hoặc bản sao kê chi tiết các giao dịch ngân hàng (Trong 1 năm)
5.Giấy chứng minh nghề nghiệp (Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy xác nhận công việc…)
6.Giấy xác nhận thu nhập hoặc đóng thuế
7.Bản photo giấy đăng ký cư trú (Của tất cả các thành viên trong gia đình)
8.Giấy xác nhận thuế và thu nhập (Bản gốc)

Hồ sơ cần thiết của từng nước là khác nhau. Hãy liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.

Điều kiện đăng ký

 1. Là học sinh đã tốt nghiệp chương trình đào tạo chính quy trên 12 năm tại Việt Nam hoặc chương trình giáo dục tương đương
 2. Là học sinh đã hoàn thành khóa học THPT, đủ tư cách dự thi đại học (với một số nước khác)
  (Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc có tư cách tương đương)
  (Những học sinh có nguyện vọng học đại học tại Nhật Bản thì cần hoàn thành chương trình học 12 năm)
 3. Học sinh có thể nộp xác nhận đã học tiếng Nhật trên 150 giờ, hoặc có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật tương đương N4
 4. Học sinh có người bảo lãnh đang ở Việt Nam hoặc ở Nhật

 

Thời gian nhập học và thời hạn nhận đăng ký

Khóa học(※1)Thời gian nhập họcThời hạn nhận đăng ký(※2)
1 nămKỳ tháng 4Cuối tháng 11 năm trước
1 năm 3 thángKỳ tháng 1Giữa tháng 9 năm trước
1 năm 6 thángKỳ tháng 10Đầu tháng 6
1 năm 9 thángKỳ tháng 7Giữa tháng 3
2 nămKỳ tháng 4Cuối tháng 11 năm trước

※1 Chú ý: Khóa học không thể thay đổi
※2 Hạn đăng ký của mỗi nước khác nhau. Hãy liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Hồ sơ cần thiết

Hồ sơ học sinh cần chuẩn bịHồ sơ người bảo lãnh cần chuẩn bị
Trường hợp thông thườngTrường hợp người bảo lãnh đang sống tại Nhật Bản
1.Hộ chiếu photo (Nếu đã từng nhập cảnh vào Nhật, cần photo cả trang dấu nhập cảnh đó)
2.Đơn xin nhập học kiêm sơ yếu lí lịch và lí do du học (Theo mẫu của trường)
3.Bằng tốt nghiệp cấp học cuối cùng
4.Giấy xác nhận sinh viên/ học sinh (Trong trường hợp vẫn đang theo học) Giấy xác nhận công tác (Trong trường hợp vẫn đang đi làm)
5.Trong trường hợp vẫn đang theo học, cần giấy xác nhận học sinh/sinh viên
Trong trường hợp vẫn đang đi làm, cần giấy xác nhận công tác
6.Giấy chứng nhận học tiếng Nhật.
7.Ảnh thẻ 5 ảnh 3x4cm (chụp trong vòng 3 tháng gần nhất)
1.Giấy bảo lãnh tài chính (Theo mẫu của trường)
2.Danh sách gia đình người bảo lãnh
3.Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa học sinh và người bảo lãnh (Hộ khẩu…)
4.Sổ tiết kiệm và giấy chứng nhận số dư ngân hàng (Giấy tờ do ngân hàng phát hành)
5.Giấy tờ xác nhận nghề nghiệp (Giấy xác nhận công việc…)
6.Giấy tờ chứng minh thu nhập (Giấy xác nhận thu nhập…)
7.Giấy xác nhận quá trình hình thành tài sản
8.Bản photo giấy đăng ký cư trú ( của tất cả các thành viên trong gia đình)
9.Giấy xác nhận thuế và thu nhập (Bản gốc)

Hồ sơ cần thiết của từng nước là khác nhau. Hãy liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.

Khóa học ngắn hạn và Khóa học dành cho visa Working

Thời gian nhập học

Có thể nhập học vào kỳ tháng 1,4,7,10

Thời gian

3 tháng

Hồ sơ cần thiết

Hồ sơ học sinh cần chuẩn bị1. Hồ sơ nhập học
2. Ảnh thẻ: 2 cái
3. Hộ chiếu photo

※ Việc đăng ký khóa học này được giới hạn theo quốc tịch của học sinh. Hãy liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.

Khóa học Business

Điều kiện đăng ký

Người có trình độ năng lực tiếng Nhật N2 trở lên, hoặc đã học chuyên tiếng Nhật trên 2 năm

Thời gian

6 tháng

Thời gian nhập học

Có thể nhập học vào kỳ tháng 4,10

Hồ sơ cần thiết

Hồ sơ học sinh cần chuẩn bị1. Hồ sơ nhập học
2. Ảnh thẻ: 2 cái
3. Hộ chiếu photo

※ Việc đăng ký khóa học này được giới hạn theo quốc tịch của học sinh. Hãy liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.