Điện thoại ・FAX

Điện thoại:+81-3-5332-3531
FAX:+81-3-5332-3530

Email

Hãy điền vào form dưới đây và gửi câu hỏi cho chúng tôi
Sau khi nhập những dữ liệu cần thiết, hãy chọn mục 【Tôi đã kiểm tra nội dung nhập liệu.】

*Trong trường hợp từ Lưu ý điện thoại di động, những người đã bị từ chối thiết lập một e-mail nhận được từ PC, hãy đặt điện thoại di động để bạn có thể nhận được từ các địa chỉ liên hệ (twjls@twla.jp). Phương pháp thiết lập, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để mỗi công ty điện thoại di động mà bạn sử dụng.

Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi sau khi đã đọc quy định về quyền riêng tư.

    Họ tênBắt buộc

    Địa chỉ emailBắt buộc

    Số điện thoạibất kỳ

    Quốc tịchBắt buộc

    Nội dungBắt buộc