Lễ nhập học tháng 1 năm 2017

Hôm nay Lễ nhập học tháng 1 năm 2017đã được tổ chức.

Chào mừng tân học sinh nhập học !!

 

 

NEWS