Lễ nhập học tháng 7 năm 2017

Hôm nay Lễ nhập học tháng 7 năm 2017đã được tổ chức.

Chào mừng tân học sinh nhập học !!

NEWS