Lễ nhập học tháng 10 năm 2018

Hôm nay Lễ nhập học tháng 10 năm 2018 đã được tổ chức.

Chào mừng tân học sinh nhập học !!

 

NEWS