Lễ nhập học tháng 1 năm 2019

Hôm nay  Lễ nhập học tháng 1 năm 2018 đã được tổ chức.

Chào mừng tân học sinh nhập học !!

NEWS