Trang web tuyển dụng đã được đưa vào chính thức.

Hôm nay, trang web tuyển dụng việc của Trường tiếng Nhật Tokyo World đã chính thức được đưa vào sử dụng.

Thông tin tuyển dụng Giáo viên tiếng Nhật và nhân viên văn phòng được đăng tải công khai trong phần giới thiệu trường.

Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm của các bạn yêu thích công việc giáo viên tiếng Nhật.

Link trang web tuyển dụng của Trường tiếng Nhật Tokyo World:

https://twla.jp/recruit/

NEWS