Thông báo đổi giao diện trang web chủ

Trường tiếng Nhật Tokyo World kỷ niệm 30 năm lập trường

Thứ hai, ngày 1 tháng 4 đổi giao diện trang web chủ của trường

Đổi giao diện sau 3 năm kể từ tháng 4 năm 2016.

Thiết kế mới của giao diện trang web giúp thể hiện rõ hơn triết lý và nguyên tắc giảng dạy của trường

Ngoài ra,các sự kiện của trường và các hoạt động của học sinh có thể được xem trực quan qua những hình ảnh thực tế được đăng tải trên trang web.

Thông qua trang web trường chúng tôi muốn truyền đạt 1 cách chân thực nhất các hoạt động học tập cũng như cuộc sống của học sinh.

Trang web Trường tiếng Nhật Tokyo World

 

NEWS