Buổi giới thiệu trường,kiểm tra phân lớp và lễ khai giảng cho kỳ tháng 7.2019

◇Buổi giới thiệu trường và kiểm tra phân lớp
Thời gian:10giờ(sáng) – Thứ 4,ngày 3 tháng 7 năm 2019
Địa điểm:Tòa nhà chính trường tiếng Nhật Tokyo World
Hồ sơ cần mang theo:Thẻ ngoại kiều, hộ chiếu, giấy nhập học, bút giấy

◇Lễ khai giảng
Thời gian:9:30(sáng) – Thứ 6, ngày 5 tháng 7 năm 2019
Địa điểm:Nhà văn hóa quận Itabashi
(Đi bộ 3 phút từ cửa Bắc ga Ooyama tuyến Tobu Tojo line)

◇Ngày học đầu tiên:Thứ 2 ,ngày 8 tháng 7 năm 2019

NEWS