Lễ khai giảng khóa tháng 7 năm 2019

Lễ khai giảng khóa tháng 7 năm 2019 đã được diễn ra vào ngày 5 tháng 7 năm 2019

Hôm nay, trong thời tiết nắng đẹp, 219 bạn học sinh mới đã tham gia lễ nhập học

Xin chúc mừng tất cả các em đã nhập học trong kỳ học mới này

 

 

Lễ khai giảng khóa tháng 7 năm 2019 ( Link Facebook)

NEWS