Buổi giới thiệu trường,kiểm tra phân lớp và lễ khai giảng cho kỳ tháng 10.2019

◇Thông tin về buổi giới thiệu trường và lễ khai giảng

 

◇Buổi giới thiệu trường và kiểm tra phân lớp
Thời gian:10:00 – Sáng thứ 5, ngày 3 tháng 10 năm 2019
Địa điểm:Tòa nhà chính trường tiếng Nhật Tokyo World
Hồ sơ cần mang theo:Thẻ ngoại kiều, hộ chiếu, giấy nhập học, bút viết

◇Lễ khai giảng
Thời gian:9:30 – Sáng thứ 2, ngày 7 tháng 10 năm 2019
Địa điểm:Hội trường lớn – Nhà văn hóa quận Itabashi
(Đi bộ 3 phút từ cửa Bắc ga Ooyama tuyến Tobu Tojo line)

◇Ngày học đầu tiên: Thứ 3, ngày 8 tháng 10 năm 2019

NEWS