THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC ONLINE

Để thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn tình hình lây lan của dịch bệnh dựa theo thông báo về tình trạng khẩn cấp của thành phố Tokyo, Trường tiếng Nhật Tokyo World sẽ tiến hành dạy học online vào khoảng thời gian sau khi bắt đầu kỳ học từ ngày 7 tháng 5 (thứ năm) đến ngày 29 tháng 5 (thứ sáu).

 

Học sinh Trường tiếng Nhật Tokyo World trong thời gian nói trên không tới trường, thay vào đó sẽ tham gia lớp học online tại nhà.

Về cách tham gia lớp học nhà trường sẽ hướng dẫn học sinh nên các em học sinh hãy gửi cho nhà trường họ tên, số học sinh, địa chỉ email.

 

Số điện thoại giải đáp thắc mắc: 03-5332-3531 – TRƯỜNG TIẾNG NHẬT TOKYO WORLD (Thời gian làm việc: ngày thường từ 10 giờ đến 17 giờ)

NEWS