Buổi giới thiệu trường, kiểm tra phân lớp và lễ khai giảng cho kỳ tháng 4.2022

Tháng 4.2022

◇Buổi giới thiệu trường và kiểm tra phân lớp
Thời gian:10:00 – Sáng thứ 4, ngày 13 tháng 4 năm 2022
Địa điểm:Tòa nhà chính trường tiếng Nhật Tokyo World
(Đi bộ 6 phút từ cửa ga Shin Okubo tuyến Yamanote, 6 phút từ cửa nam ga Okubo tuyến Chuo)

Hồ sơ cần mang theo:Thẻ ngoại kiều, hộ chiếu, giấy nhập học, bút viết

 

◇Lễ khai giảng
Thời gian:9:30 – Sáng thứ 6 ngày 15 tháng 4 năm 2022
Địa điểm:Tòa nhà chính trường tiếng Nhật Tokyo World

 

◇Ngày học đầu tiên: Thứ 2, ngày 18 tháng 4 năm 2022


NEWS