Lễ khai giảng khóa tháng 7 năm 2022

Ngày 5 tháng 7 năm 2022 (Thứ 3), các em học sinh mới đã nhập học,  kỳ tháng 7 năm 2022 chính thức bắt đầu.

Chào mừng các em học sinh mới nhập học!

 

 

NEWS