Lễ khai giảng khóa tháng 4 năm 2022

Ngày 15 tháng 4 năm 2022 (Thứ 6), các em học sinh mới đã nhập học,  kỳ tháng 4 năm 2022 chính thức bắt đầu.

Chào mừng các em học sinh mới nhập học!

 

 

 

NEWS