Lễ khai giảng khóa tháng 10 năm 2022

Ngày 6 tháng 10 năm 2022 (Thứ 5), các em học sinh mới đã nhập học, kỳ tháng 10 năm 2022 chính thức bắt đầu.

Chào mừng các em học sinh mới nhập học!

 

 

 

Slideshow(Link Facebook)

NEWS