Buổi giới thiệu trường, kiểm tra phân lớp và lễ khai giảng cho kỳ tháng 4.2023

Tháng 4.2023

◇Buổi giới thiệu trường và kiểm tra phân lớp
Thời gian:10:00 – Sáng thứ 6, ngày 7 tháng 4 năm 2023
Địa điểm:Tòa nhà chính trường tiếng Nhật Tokyo World
(Đi bộ 6 phút từ cửa ga Shin Okubo tuyến Yamanote, 6 phút từ cửa nam ga Okubo tuyến Chuo)

Hồ sơ cần mang theo:Thẻ ngoại kiều, hộ chiếu, giấy nhập học, bút viết

 

◇Lễ khai giảng
Thời gian:9:30 – Sáng thứ 3, ngày 11 tháng 4 năm 2023
Địa điểm:Hội trường nhỏ Nakano zero

 

◇Ngày học đầu tiên: Thứ 4, ngày 12 tháng 4 năm 2023


NEWS