Lễ tốt nghiệp năm học 2023

Thứ 2 ngày 18 tháng 3 năm 2024

Ngày hôm nay, có khoảng 800 em học sinh đã tốt nghiệp trường Nhật ngữ Tokyo World.

 

Từ nay trở đi, khi nghĩ tới việc sẽ không được gặp các em ở trong
lớp học nữa Thầy cũng rất buồn,
nhưng Thầy cùng toàn bộ các giáo viên rất mong khi các em bước vào cánh
cổng mới các em sẽ ngày càng tiến xa hơn.

 

 

Chúc mừng các em đã tốt nghiệp.

2023年度3月卒業式の様子(Facebookにリンク)

NEWS