Buổi giới thiệu trường, kiểm tra phân lớp và lễ khai giảng cho kỳ tháng 1.2020

◇Thông tin về buổi giới thiệu trường và lễ khai giảng

 

◇Buổi giới thiệu trường và kiểm tra phân lớp
Thời gian:10:00 – Sáng thứ 3, ngày 7 tháng 1 năm 2020
Địa điểm:Tòa nhà chính trường tiếng Nhật Tokyo World
Hồ sơ cần mang theo:Thẻ ngoại kiều, hộ chiếu, giấy nhập học, bút viết

◇Lễ khai giảng
Thời gian:9:30 – Sáng thứ 5 ngày 9 tháng 1 năm 2020
Địa điểm:Tòa nhà số 5 trường tiếng Nhật Tokyo World
(Đi bộ 6 phút từ cửa  ga Shin Okubo tuyến Yamanote line, 6 phút từ nam ga Okubo tuyến Chuo line)

◇Ngày học đầu tiên : Thứ 6, ngày 10 tháng 1 năm 2020

NEWS