Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật niên khóa 2018

Nhà trường đã tổ chức Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật của học sinh niên khóa 2018 vào ngày thứ tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019

Tổng cộng có 48 học sinh đã tham gia kỳ thi hùng biện cho cả sáng và chiều

Những bài hùng biện tuyệt vời được đúc kết từ thành quả nỗ lực trong quá trình học tập của các em.

Chúc mừng tất cả các em đã đạt giải thưởng trong kỳ thi hùng biện.

Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật niên khóa 2018 (Link Facebook)

NEWS