Lễ khai giảng khóa tháng 7 năm 2024

Hôm nay, lễ nhập học kỳ tháng 7 năm 2024 đã được tổ chức.

Mặc dù thời tiết rất nắng nóng nhưng các em học sinh vẫn đến hội trường đúng giờ.

Xin chúc mừng tất cả các em học sinh mới nhập học.
Hãy bắt đầu một hành trình mới tại Nhật Bản cùng với những người bạn mới trong một môi trường mới.

  

 

 

2024年7月期入学式の様子(Facebookにリンク)

NEWS