Buổi giới thiệu trường, kiểm tra phân lớp và lễ khai giảng cho kỳ tháng 7.2021 / tháng 10.2021

Tháng 7.2021

◇Buổi giới thiệu trường và kiểm tra phân lớp
Thời gian:10:00 – Sáng thứ 5, ngày 1 tháng 7 năm 2021
Địa điểm:Tòa nhà chính trường tiếng Nhật Tokyo World
(Đi bộ 6 phút từ cửa ga Shin Okubo tuyến Yamanote, 6 phút từ cửa nam ga Okubo tuyến Chuo)

Hồ sơ cần mang theo:Thẻ ngoại kiều, hộ chiếu, giấy nhập học, bút viết

◇Lễ khai giảng
Thời gian:9:30 – Sáng thứ 2 ngày 5 tháng 7 năm 2021
Địa điểm:Tòa nhà chính trường tiếng Nhật Tokyo World

◇Ngày học đầu tiên: Thứ 3, ngày 6 tháng 7 năm 2021


Tháng 10.2021

◇Buổi giới thiệu trường và kiểm tra phân lớp
Thời gian:10:00 – Sáng thứ 2, ngày 4 tháng 10 năm 2021
Địa điểm:Tòa nhà chính trường tiếng Nhật Tokyo World
(Đi bộ 6 phút từ cửa ga Shin Okubo tuyến Yamanote, 6 phút từ cửa nam ga Okubo tuyến Chuo)

Hồ sơ cần mang theo:Thẻ ngoại kiều, hộ chiếu, giấy nhập học, bút viết

◇Lễ khai giảng
Thời gian:9:30 – Sáng thứ 4 ngày 6 tháng 10 năm 2021
Địa điểm:Tòa nhà chính trường tiếng Nhật Tokyo World

◇Ngày học đầu tiên: Thứ 5, ngày 7 tháng 10 năm 2021

NEWS