Lễ khai giảng khóa tháng 1 năm 2023

Ngày 6 tháng 1 năm 2023 (Thứ 6), các em học sinh mới đã nhập học, kỳ tháng 1 năm 2022 chính thức bắt đầu.

Chào mừng các em học sinh mới nhập học!

 

 

 

Bộ phim(Facebook)

NEWS